Wild Terra Online เกมแนว Survival ย้อนยุคสู่โลกยุโรปยุคกลาง

รีวิวเกมส์ Wild Terra Online เกมแนว Survival ย้อนยุคสู่โลกยุโรปยุคกลาง

Wild Terra Online เกมแนว Hardcore Survival ที่มีฉากหลังในช่วงยุโรปยุคกลาง ผลงานการพัฒนาของสตูดิโอ Juvty Worlds ซึ่งตัวเก... อ่านต่อ »

วันที่ 28 ก.พ. 60