TOME: Immortal Arena ปล่อย Trailer เรียกกระแสก่อนลง Steam

เกมส์อัพเดท TOME: Immortal Arena ปล่อย Trailer เรียกกระแสก่อนลง Steam

TOME: Immortal Arena ส่งเกมส์เลยส่งคลิป Trailer ออกมาเป็นออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยเบาๆ ก่อนให้ลงยำบน Steam 21 พ.ย. นี้...... อ่านต่อ »

วันที่ 10 พ.ย. 57