Games of Glory เกมส์ดวลปืนลูกผสม MOBA เปิด Alpha Test แล้ว

d8

Games of Glory เกมส์แนว Shooting ผสมแนว MOBA เปิด Alpha Test แล้ว ใครสนใจเข้าไปลงทะเบียนพร้อมดาวน์โหลดเกมส์ได้ที่ http://alpha.games-of-glory.com/

สำหรับ Games of Glory เป็นเกมส์จาก Lightbulb Crew เป็นผู้พัฒนา ตัวเกมส์จะเน้นการโจมตีทั้งระยะใกล้ และไกล จุดเด่นอยู่ตรงที่มีอาวุธให้เลือกใช้หลากหลาย แต่จะเน้นหนักไปทางปืนซะมากกว่า เพราะมีให้เลือกใช้มากกว่า 40 ชนิด สมกับที่เป็นเกมส์แนว Shooting ที่สำคัญเราสามารถเปลี่ยนอาวุธระหว่างต่อสู้ได้ด้วย ในช่วงแรกที่เปิดให้เล่นนี้มีตัวละครให้เลือกใช้ถึง 12 ตัวละครเลยทีเดียว

d1

d2

d5

d3

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM