Rohan Origin : Hunter Guide คัมภีร์เทพเก็บเวลไว

Rohan Origin271017 0

Hunter Guide คัมภีร์เทพเก็บเวลไว ตัวช่วยสำหรับผู้เล่นใหม่ของ Rohan Origin ใครอยากเก็บเลเวลไวๆ เพียงแค่มีคัมภีร์เทพติดตัวไว้ใช้งานกันก็ไปฉิว สำหรับ Hunter Guide นั้นเราสามารถหาได้จากการซื้อผ่าน Item Mall หรือจากกิจกรรมต่างๆ วิธีการใช้ก็ไม่ยากไปดูกันด้านล่างเลย

แนะนำการตั้งค่าเบื้องต้น

Rohan Origin271017 1

1.ตั้งค่าการใช้ยาเพิ่ม HP สามารถเลือกให้ใช้ยาอัตโนมัติได้เมื่อ HP ลดเหลือระดับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

2.ตั้งค่าการใช้ยาเพิ่ม MP สามารถเลือกให้ใช้ยาอัตโนมัติได้เมื่อ MP ลดเหลือระดับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด

3.หากติ๊กในช่อง ตัวละครจะเก็บไอเทมทุกชิ้นที่อยู่ในระยะ

4.ช่องสำหรับติดตั้งตำราบัฟต้องติ๊กช่องตำราบัฟจึงจะถูกใช้งาน

5.กดเพื่อเริ่มใช้งาน Hunter Guide

6.กดเพื่อหยุดใช้งาน Hunter Guide

Rohan Origin271017 2

1.ส่วนของการตั้งค่าสกิล โดยสกิลจะถูกใช้ตามลำดับไปเรื่อยๆ หากสกิลถูกใช้จนถึงลำดับสุดท้ายแล้ววนกลับมาลำดับแรกแต่ยังติดคูลดาวน์ ก็จะใช้สกิลถัดไปทันที

2.เป็นการตั้งค่าสกิลฮีล โดยจะสามารถตั้งค่าสกิลฮีลตัวเองได้สองสกิล และฮีลปาร์ตี้ได้สองสกิล สกิลจะถูกใช้งานเมื่อถึงระดับเปอร์เซ็นต์ของ HP ที่กำหนด

3.เป็นการตั้งค่าสกิลธาตุ หากติ๊กที่ช่อง “ใช้” สกิลจะเปิดใช้งานทุกครั้งเมื่อมานาเพียงพอ

4.เป็นการตั้งค่าสกิลต่อเนื่อง สองสกิลที่ลงทะเบียนไว้จะถูกใช้ต่อเนื่องกัน ยกเว้นถ้าสกิลแรกติดคูลดาวน์อยู่สกิลที่สองจะไม่ถูกใช้งาน

Rohan Origin271017 3

ลากสกิลบัฟที่ต้องการมาวางไว้ในช่อง เมื่อเริ่มใช้งาน Hunter Guide สกิลบัฟจะถูกร่ายก่อนทุกครั้ง และหากติ๊กในช่อง ตัวละครจะร่ายบัฟให้สมาชิกในปาร์ตี้ด้วย แต่จะร่ายเฉพาะสกิลที่สามารถร่ายให้ผู้อื่นได้เท่านั้น ติดตามรายละเอียดได้ที่ แฟนเพจ Rohan Origin

อ่านข่าวเกม Rohan Origin คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM