Heaven King แนะนำระบบเพิ่มพลังที่ต้องรู้

738x415 TH

สำหรับไอเทมในเกม Heaven King ส่วนมากจะได้รับจากการผ่านดันเจี้ยนและทำภารกิจสำเร็จ หรือต้องทำสุ่มออกมา สีระดับไอเทมเรียงตามลำดับดังนี้  เขียว > ฟ้า > ม่วง > ส้ม > ทอง  เมื่อได้รับไอเทมที่มีระดับสูงกว่าจะมีเครื่องหมายแจ้งเตือนบนอุปกรณ์นั้น เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านั้นได้อีกด้วย

Heaven King 1052018 0

การเสริมพลัง
เสริมพลังเพื่อเพิ่มความสามารถในแต่ละส่วนของร่างกาย โดยจะใช้ strengthen stone เป็นวัตถุดิบในการเสริมพลัง ซึ่งวัตถุดิบนี้หาได้จาก การลงดันเจี้ยน, มอลล์, อีเว้นท์, กิจกรรม ฯ

Heaven King 1052018 01

เมื่อเรามีวัตถุดิบครบแล้ว หรือจำนวนมากพอที่จะอัพแบบต่อเนื่อง ให้คลิกเลือกส่วนที่เราต้องการเสริมพลัง โดย แต่ละ Grade นั้น จะมีด้วยกัน 10 Level และแต่ละขั้นการปลดเสริมพลัง จะต้องมีเลเวลให้ถึงตามที่กำหนดด้วยนะ

Heaven King 1052018 02

การตีบวกอุปกรณ์สวมใส่
อุปกรณ์ที่เราสวมใส่นั้นสามารถนำมาตีบวกได้เพิ่มเพิ่มค่าพลังต่อสู้ให้สูงขึ้น โดยใช้อุปกรณ์สีอื่นๆที่เราไม่ใช้มาตีบวก ยิ่งสีของอุปกรณ์ที่เราจะนำมาตีบวกยิ่งสูง EXP ที่ใช้ในอัพตีบวกก็จะสูงด้วยเช่นกัน

Heaven King 1052018 03

กดเลือกอุปกรณ์ที่เราจะอัพโดยเลือกได้สูงสุด 6 ชิ้น

Heaven King 1052018 04

ระบบอัญมณี
สิ่งที่จะช่วยให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นอีกคือระบบอัญมณี ในอุปกรณ์ที่สวมใส่ จะมีช่องสำหรับใส่อัญมณี 6 ช่อง

Heaven King 1052018 05

อัญมณีมีทั้งหมด 5 ประเภท
Life Gem สีฟ้า เพิ่มพลังชีวิต +60 +120 +240 +480 +960 +1920 ตามลำดับขั้น สามารถใส่ได้กับอุปกรณ์ประเภท
Attack Gem สีแดง เพิ่มพลังโจมตี +15 +30 +60 +120 +240 +480 ตามลำดับขั้น สามารถใส่ได้กับอุปกรณ์ประเภท
Defense Gem สีเขียว เพิ่มพลังป้องกัน +6 +12 +24 +48 +96 +192 ตามลำดับขั้น สามารถใส่ได้กับอุปกรณ์ประเภท
Wounded gem สีเหลือง เพิ่มความเสียหาย +2% +3% +4% +5% +6% +7% ตามลำดับขั้น สามารถใส่ได้กับอุปกรณ์ประเภท
Damage Gem สีชมพู ลดความเสียหาย +2% +3% +4% +5% +6% +7% ตามลำดับขั้น สามารถใส่ได้กับอุปกรณ์ประเภท

Heaven King 1052018 06

การสังเคราะห์
เราสามารถสังเคราะห์อัญมณีโดยใช้ 4 เม็ด ที่เป็นชนิดเดียวกัน เพื่ออัพเกรดเลเวลอัญมณีให้สูงขึ้น โดยอัญมณีนั้นสามารถสังเคราะห์ได้สูงสุดถึงเลเวล 8

Heaven King 1052018 07

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Heaven King หรือ เว็บไซต์ Heaven King

Heaven King 532018 08

อ่านข่าวเกม Heaven King คลิกที่นี่