งานเมะก็มา Lord of Dice เกมมือถือ RPG สไตล์อนิเมะเปิดให้ลงทะเบียน

70577760 111030520289611 8300812361594306560 n

รอช้าอยู่ใยรีบไปลงทะเบียนกันได้เลยเมื่อทาง NGEL Games ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเกมมือถืออย่าง Lord of Dice เกม RPG สุดอนิเมะญี่ปุ่นที่กำลังจะมาเปิดให้บริการทั้งในระบบ Android และ iOS บนสโตร์ประเทศไทยเร็วๆ นี้ พร้อมกับแจกไอเทมมูลค่ากว่า 1,000 บาทสำหรับผู้ที่เข้าไปลงทะเบียนอีกด้วยงานนี้ห้ามพลาดเลยของฟรีมาอีกแล้ว [คลิกเพื่อลงทะเบียน]

Lord of Dice มีไดเซอร์ให้สะสมมากกว่า 200 แบบที่ผเู้ล่นสามารถนา ไปสร้างทีมและตะลุยโหมดเกมต่างๆ มากมาย เช่น REAL-TIME PVP โหมด PVE โหมดผจญภยั โหมดหอคอยนิรันดร์และอีกหลายโหมด และที่เจ๋งสุดๆ คอืภาพอารตส์ไตล์ อนิเมะสุดแนวที่ไม่ควรพลาด! จากคอนเท็นต์ทั้งหมดของเกมเราหวงัว่าจะไดร้ับการตอบรับอย่างดีจากผเู้ล่นในเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใต้แน่นอน

slide01

slide02

คุณ Jihoon Park (จีฮุน ปาร์ค) จาก Ngel Games ไดก้ล่าวไวว้่า Lord of Dice เป็นเกมวางแผน RPG ที่รวมเอาการสะสมคอล เล็กชั่นฮีโร่สไตล์อนิเมะญี่ปุ่มและกลไกการถอยลูกเต๋ามารวมกันได้อย่างลงตัว ท าให้เป็นเกมที่มีระบบการเล่นที่น่าสนใจ และไม่ซ ้าใคร ในเกม Lord of Dice ผเู้ล่นจะใชต้วัละครฮีโร่ที่ถูกเรียกว่าไดเซอร์เพื่อจดัทีมผจญภยัและต่อสู้กนัในรูปแบบ การเดินบนตราง “ไดเซอร์” ทุกตนจะมีสเตตัสและสกิลที่แตกต่างกันออกไป ซึ้งผู้เล่นสามารถน ามาจัดทีมและปรับใช้ตาม สถานการณ์  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าแฟนเพจ [คลิกที่นี่]

อ่านข่าวเกม Lord of Dice คลิกที่นี่

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM