Kyoutou Project ประกาศยุติให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้

Kyoutou Project 18402020

เกมมือถือแนว TD อีกหนึ่งเกมในชื่อว่า Kyoutou Project ของบริษัท PONOS Crop ได้ประกาศว่าจะหยุดดำเนินการให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 ซึ่งเปิดให้บริการมาแล้วร่วม 2 ปี ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปของเกมจากญี่ปุ่น ซึ่งตัวเกมจะนำเสนอในรูปแบบตัวการ์ตูน SD อนิเมะน่ารัก

อ่านข่าวเกม Kyoutou Project คลิกที่นี่

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM