EVO 2020 การแข่งขัน eSports ของเกมสายต่อสู้ประกาศยกเลิก

EVO 2020 452020 1

เป็นที่น่าเสียดายมากเมื่อการแข่งขันใหญ่ๆ ในปี 2020 ประกาศยกเลิกกันไปหมด แล้วก็ตามมาติดกับๆ EVO 2020 หรือ Evolution Championship Series ออกมาประกาศแล้วว่าในปี 2020 จะยกเลิกไม่มีการแข่งขันเนื่องด้วยปัญหาด้านการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกเลยต้องยกเลิกจากเดิมที่วางแผนไว้ว่า 31 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคมที่ Mandalay Bay Resort and Casino ในลาสเวกัส

EVO 2020 452020 2

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM