Original Characters ภายในเกม Saga of Tanya the Evil ยัยเผด็จการตัวแสบ

Saga of Tanya the Evil 482020 1

Harvest Studio เปิดเผยตัวละครพิเศษที่มีเฉพาะในเกม The Saga of Tanya the Evil: Battle of Magicians ที่เป็น Original Characters ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 2 ตัวได้แก่ Nicole Von Lebenstein และ Christina Pringsheim พร้อมกับเผยรายละเอียดเบื้องต้นของพวกเธอ

Saga of Tanya the Evil 482020 2

Nicole Von Lebenstein มาจากตระกูลผู้สูงศักดิ์ แต่ครอบครัวของเธอตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันทำให้เธอจะต้องเข้าร่วมกับกองทัพและต่อมาก็กลายเป็นสมาชิกของกองทหารอากาศผู้วิเศษ 203 แม้ว่าเธอจะได้รับการฝึกฝนในภูเขาหิมะเป็นเวลาหนึ่งเดือนกับกองพัน แต่เธอก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสมาชิกในทีมพอสมควร

Saga of Tanya the Evil 482020 3

Christina Pringsheim เป็นทหารผ่านศึกจากอดีตกองทัพซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน เธอได้รับการฝึกฝนใหม่ในฐานะจอมเวทย์ เธอเป็นหนึ่งในทหารที่มีประสบการณ์มากที่สุดในกองทัพอากาศผู้วิเศษ 203 เป็นคนที่มีนิสัยรับผิดชอบซื่อสัตย์ต่อคำสั่ง แต่ก็เป็นคนที่ดื่มหนักและเกลียดแมลงมาก

Saga of Tanya the Evil 482020 4

อ่านข่าวเกม Saga of Tanya the Evil คลิกที่นี่