Alchemy Stars ปล่อยตัวอย่างของกลุ่มที่สอง Umbraton

Alchemy Stars 1152021

Alchemy Stars เกมมืถือตัวใหม่จากผู้ให้บริการ Tencent Games ที่พัฒนาขึ้นภายใต้สตูดิโอ TourDog Studioได้มีการออกมาเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ แล้วช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดให้บริการก็จะมีการนำเสนอเนื้อหาของเกมใหม่ๆ โดยเฉพาะ การแนะนำกลุ่มต่างๆ ภายในเกม โดยที่รอบนี้จะเป็นตาของ Umbraton หนึ่งในกลุ่มทั้งหกของเกม

สำหรับกลุ่ม Umbraton จะเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นไปที่การค้าขายเชิงพาณิชย์ด้านขนส่ง แต่แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีด้านมืดทำให้คนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหล่าขุนนางและโจรที่มีฝีมือ พวกเขาจะได้ครอบงำพ่อค้าและกรอาชญากรรมใหญ่ๆ อยู่เสมอเพื่อหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง

Alchemy Stars 1152021

อ่านข่าวเกม Alchemy Stars คลิกที่นี่

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM