WildBorn เกมล่าแย้บนมือถือภาพคมชัดอินทุกการผจญภัย

WildBorn 2262021 1

ผู้ให้บริการเกม So-net Entertainment Taiwan Limited ได้มีการเปิดเผยถึงการการเปิดให้บริการเกมโทรศัพท์มือถือใหม่ในประเทศไต้หวัน ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในชื่อว่า WildBorn ว่าจะสามารถเล่นได้ในอีกไม่ช้าเร็วๆ นี้ ซึ่งจะพูดว่าเป็นเกมล่าแย้บนมือถืออีกหนึ่งเกมก็ว่าได้หากใครที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป [คลิกที่นี่]

เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะกล่าวถึงอนาคต ที่มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงและการใช้ปลังงานอย่างสิ้นเปลืองของทรัพยากร โลกไม่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกต่อไป มนุษย์ที่สูญเสียที่อยู่อาศัยไป แต่มีสิ่งมีชีวิตอื่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้แทนจนทำให้มนุษย์ที่เหลือรอดต้องดิ้นรนกันต่อไปในการเอาชีวิตรอด

WildBorn 2262021 3

WildBorn 2262021 2

pre register TapTap

อ่านข่าวเกม WildBorn คลิกที่นี่