ซื้อไหวไหม 50,824,800 บาท เกม Mario ที่แพงที่สุดในโลก

Mario 1672021 1

ในงานประมูล Video Game Signature Auction ซึ่งจัดโดย Heritage Auctions เมื่อวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2021 ที่ผ่านมา ได้มีการนำเกมเก่า ๆ ออกมาประมูลเป็นจำนวน หนึ่งในนั้นได้ถูกประมูลไปในราคาที่สูงมาก จนกลายเป็นเกมที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกไปในที่สุด

Mario 1672021 2

โดยตลับเกม "Super Mario 64" ถือเป็นรายการที่ถูกประมูลไปในราคาสูงที่สุด ด้วยมูลค่าที่สูงมากถึง 1.56 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 50,824,800 บาท โดยตลับเกม Super Mario 64 ตลับนี้เป็นตลับเกมที่นำออกมาวางขายเมื่อปี 1996 ได้รับการประเมินโดย Wata Games ให้มีความสมบูรณ์เป็นคะแนนที่มากถึง 9.8 คะแนน (เต็ม 10) ตัวตลับเกมถูกระบุว่าไม่เคยแกะออกจากกล่องเลยสักครั้ง ส่งผลให้ตัวเกมกลายเป็นเกมที่มีราคาสูงมากที่สุดในโลกขณะนี้

Mario 1672021 4

ก่อน Super Mario 64 จะถูกประมูลออกไปได้ มีตลับเกม Legend of Zelda ที่วางขายในปี 1987 ผลิตแบบ NES-R สามารถประมูลออกไปได้ในราคาที่สูงมากถึง 870,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 28,289,790 บาท รวมถึงในวันเดียวกัน เกม Super Mario 64 ที่ได้คะแนนประเมินอยู่ที่ 9.6 ก็ถูกประมูลออกไปได้เช่นกัน แต่แค่ในราคา 13,200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 430,000 บาทเท่านั้น

Mario 1672021 3

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM