24% ของพนักงาน Riot Games ทั่วโลกเป็นเพศหญิง

Riot Games 1392021 1

รายงานฉบับใหม่ของค่าย Riot Games เปิดเผยด้านความหลากหลายภายในองค์กรของตนเอง โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้

Riot Games 1392021 2

-ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานเป็นเพศหญิง 24% ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 22%
– 10.2% ของพนักงานในสหรัฐฯ เป็น Underrepresented Minorities หรือก็คือกลุ่มคนที่เป็นคนผิวดำหรือชาวแอฟริกันอเมริกัน เชื้อสายฮิสแปนิก ละตินหรือสเปน และเป็นชนพื้นเมืองอเมริกันหรือชาวอะแลสกาในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 9.2%
– ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานใหม่เป็นเพศหญิง 28% ทั่วโลก น้อยลงจากปี 2019 ที่ 32%
– ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีพนักงานใหม่เป็น Underrepresented Minorities ทั้งหมด 14% ทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 13%
– ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีทีมผู้บริหารเป็นเพศหญิง 29% เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 27%
– ในปี 2020 ค่าย Riot Games มีทีมผู้บริหารเป็น Underrepresented Minorities ทั้งหมด 22% เพิ่มขึ้นจากปี 2019 ที่ 18%

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่