Zone4 No Limit พร้อมระเบิดพลังต่อสู้ OBT เต็มเหนี่ยว 15 ธ.ค. นี้

ggf1

Zone4 No Limit ศึกสังเวียนเดือดของขาบู๊ พร้อมระเบิดพลังต่อสู้เปิด OBT เต็มเหนี่ยว 15 ธ.ค. นี้ (พรุ่งนี้) หลังจากเพิ่งผ่านช่วงทดสอบมาหมาดๆ โดยรอบนี้จะมีการปรับระบบต่างๆ ให้เด็ดดวงมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

ggf2

Zone4 No Limit เป็นเกมส์ออนไลน์แนว Ultimate 3D Fighting Online Game ที่รวบรวมศิลปะการต่อสู้จากทุกสายศิลปะมาไว้ในเกมส์เดียว โดยผ่านทางอาชีพที่หลากหลายของตัวละคร มีโหมดต่างๆ มากมายให้เล่นทั้งโหมด Arcade, PVP Mode, PVP Map และอื่นๆ อีกเพียบ ส่วนระบบที่ปรับปรุงใหม่ และเพิ่มเติมจากรอบ CBT ก็มีไม่น้อยนะ มีรายละเอียดตามนี้

Arcade

Arcade

PVP Map

PVP Map

ระบบที่ปรับปรุง และเพิ่มเติมจากรอบ CBT

-ปรับระบบการตีบวกสกิล

-ตีบวกสกิลถึง +3 ติด 100%

-เพิ่มอัตราการดรอป Class Skill Box จาก PVP และ Arcade

-สกิลที่ได้จากเควส จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

-สกิลที่ได้จากเควส จะไม่สามารถตีบวกกับ สกิลที่ได้จาก Class Skill Box

-สกิลที่ได้จาก Class Skill Box ตี +5 ขึ้นไป ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (ต้องใช้ไอเทม)

-แก้ไขให้ใช้ Joy2Key ได้

ส่วนกิจกรรม และข้อมูลอื่นๆ ในเกมส์ Zone4 No Limit ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://zone4.gg.in.th/ หรือ https://www.facebook.com/zone4.gg.in.th/