Glohow เปิดรับสมัครคนไฟแรง สนใจเกมมือถือ อยากทำงานเกม สมัครด่วน

glohow 21318

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ หรือเกมเมอร์ที่กำลังมองหางานที่ใช่ Glohow Co., LTD (www.glo-how.com) กำลังเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดย Glohow นั้นเป็นบริษัทเกมมือถือที่ให้บริการทั่วโลก (Global Service) ซึ่งดูแลทั้งในส่วนของการให้บริการ การตลาด การวางกลยุทธ ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานกับผู้พัฒนาเกมมือถือทั่วโลก เราเป็นบริษัทเกมแห่งแรกในเมืองไทยที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Global Service ดังนั้นน้องๆ ที่มองหาประสบการณ์การทำงานรูปแบบใหม่ และต้องการพัฒนาทักษะความสามารถ อย่าพลาดโอกาส ที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วเติบโตไปพร้อมกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (กรุณาส่ง Resume หรือ CV ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

1. Game Operation

ติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูลและปัญหาต่างๆ จากลูกค้า ประสานงานกับผู้พัฒนาเกมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจัดทำ Report สรุปผลภาพรวมภายในเกมให้แก่ทางผู้พัฒนาเกมทราบ

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

• มีความหลงใหลและชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ

• ภาษาอังกฤษในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดี (TOEIC 700+ หรือเทียบเท่า)

• มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office


2. Graphic Designer

รับผิดชอบงานออกแบบและจัดทำ Artwork ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนงานทางการตลาด และตามความต้องการของบริษัท

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 30 ปี

• ประสบการณ์การทำงานสายกราฟฟิก 3 ปีขึ้นไป (โปรดแนบ portfolio มากับอีเมล์สมัครงานด้วย)

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา Graphic/Media/Art Design หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ

• สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิคได้อย่างเชี่ยวชาญ (Photoshop, Illustrator)

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังและพูด) อยู่ในระดับปานกลาง

• หากตัดต่อคลิปวีดีโอได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


3. Data Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเกม และ ข้อมูลทางการตลาด รวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลข้อมูลผ่านทาง Microsoft Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

• มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Excel

• ชื่นชอบในการ คำนวณ วิเคราะห์ และทำงานร่วมกับตัวเลข

• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟังและพูด) อยู่ในระดับดี


4. Product Manager

ดูแลทุกส่วนของ Product ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมไปถึงการติดต่อกับผู้พัฒนาเกม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้, จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนา Product ที่ดูแลให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 35 ปี

• มีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสหกรรมเกม 3 ปีขึ้นไป

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ และเข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรมเกมมือถือ

• ภาษาอังกฤษในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดี (TOEIC 700+ หรือเทียบเท่า)

• ใช้งาน Microsoft Office Excel, PowerPoint, Google Sheet, Gmail ได้ในระดับดีมาก

• หากมีความรู้ความเข้าใจ 3rd Party Tracker จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถสรุป เรียงเรียง วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ (KPI) ได้เป็นอย่างดี


5. Korean Communicator

รับผิดชอบการแปลข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งภาษาเกาหลี อังกฤษ และไทย ติดต่อสื่อสารกับผู้พัฒนาเกมชาวเกาหลีเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 30 ปี ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษาจบใหม่

• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

• ภาษาเกาหลีในการฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน อยู่ในระดับดีมาก (TOPIK 4 ขึ้นไป)

• ถ้ามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความชื่นชอบในการเล่นเกมมือถือ

• มีความสามารถพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Office


ผู้สนใจ สามารถส่ง Resume พร้อมแนบรูปถ่าย และหลักฐานต่างๆ มาที่ Email: Job@glo-how.com

สถานที่ทำงาน: 1168/58 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 21 (ยูนิต ซี) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 (ใกล้ MRT ลุมพินี)

FLOATING BOTTOM