Luna X Online เพิ่มดันเจี้ยนใหม่ Raid Boss บอสมังกรสุดโหด

Luna X Online Raid Boss 01

Luna X Online เกมออนไลน์สุดแบ๊วจาก PLAYPARK.COM เปิดตัวดันเจี้ยนใหม่ Raid Boss พร้อมเผยโฉมบอสมังกรสุดโหด ให้บรรดาผู้เล่นชั้นเซียนได้เข้าไปลุยกันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Luna X Online Raid Boss 02Luna X Online Raid Boss 03

เงื่อนไขการลงดันเจี้ยน Raid Boss

ทางเข้าสู่ดันเจี้ยนสามารถเข้าผ่านวาร์ปหุบผาชันที่เงียบสงบ (สถานที่ซ่อนตัวของปีศาจ) บริเวณ NPC ฮาฟฟรีแวน (ผู้จัดการท่าเรือ) จากนั้นหาพิกัดเครื่องสลายเวทย์ โดยดันเจี้ยนนี้จะเปิดให้เข้าทุกวันเวลา 20.00 น. และแบ่งดันเจี้ยนออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

ง่าย (LV. 71 – LV. 80)

ปานกลาง (LV. 81 – LV. 90)

เงื่อนไขในการสู้กับบอส

หลังจากเข้าสู่แผนที่จะมีเวลาให้ต่อสู้กับบอสเพียง 30 นาทีเท่านั้น หากกำจัดบอสมังกรได้ในระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับชิ้นส่วนบอส (แบบสุ่ม) ซึ่งใช้ในการสร้างอุปกรณ์เลเวลสูงในเกม ในกรณีที่ไม่สามารถกำจัดบอสมังกรได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แผนที่จะถูกปิดและผู้เล่นจะถูกส่งกลับไปยังหุบเขาดับสูญทันที! รวมถึงผู้เล่นที่หลุดในแผนที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

สำหรับผู้เล่นทั้งหมดที่อยู่ในดันเจี้ยน Raid Boss จะสามารถต่อสู้กันได้อย่างอิสระยกเว้นสมาชิกในปาร์ตี้เดียวกัน ในกรณีที่ผู้เล่นโดนฆ่าตายในแผนที่ จะสามารถฟื้นคืนชีพได้ในจุดปลอดภัยและไม่มีการหักค่าประสบการณ์ (EXP) แต่อย่างใด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ Luna X Online หรือ เว็บไซต์ Luna X Online

luna x online obt 04

luna x online obt 05

 

FLOATING BOTTOM