น่าเล่นไม่หยุด Ys X: Nordics ออกตัวอย่างทางการครั้งแรก

น่าเล่นไม่หยุด Ys X: Nordics ออกตัวอย่างทางการครั้งแรก

Falcom เปิดตัว Ys X: Nordics มาได้พักใหญ่ แต่เพิ่งจะมีตัวอย่างทางการมาให้ส่องก็วันนี้เอง คลิกเข้าไปดูกันด่วน ๆ เลย มีซีน...

FLOATING BOTTOM