TOP
Jump Force ปล่อยชุดภาพที่เหลือของการ์ตูนเรื่อง Naruto อีก 3 ตัว

Jump Force ปล่อยชุดภาพที่เหลือของการ์ตูนเรื่อง Narut...

ข่าวก่อนหน้านี้ของต่อสู้รวมเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดัง Jump Force โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนได้มีการปล่อยภาพในเกมของ Boruto ...

พ่อก็มีลูกก็มา Boruto แจม Jump Force เกมรวมเหล่าตัวการ์ตูนดัง

พ่อก็มีลูกก็มา Boruto แจม Jump Force เกมรวมเหล่าตัวก...

จะเปิดขายอยู่แล้วไม่แคล้วที่จะปล่อยของมาอีกสำหรับเกมต่อสู้รวมเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังมากมายอย่าง Jump Force ที่รอบนี้ได้ส่...