RAZER GOLD ดึง มิกกี้ ม่านมุก และ ท็อฟฟี่ เล่าเรื่องราวผ่านแคมเปญ “เล่นทั้งทีต้องไปให้สุด”

RAZER GOLD ดึง มิกกี้ ม่านมุก และ ท็อฟฟี่ เล่าเรื่องราวผ่านแคมเปญ “เล่นทั้งทีต้องไปให้สุด”

Razer Gold ผู้นำทางด้านช่องทางการเติมเกมเปิดตัวแคมเปญ “เล่นทั้งทีต้องไปให้สุด” เพื่อตอกย้ำเรื่องของความคุ้มค่า สะดวก ปลอ...

FLOATING BOTTOM