3D Triwar เรียลสามก๊ก ลั่นกล้องรบแล้วเปิด CBT วันที่ 2 ธันวานี้!

3D Triwar เรียลสามก๊ก ลั่นกล้องรบแล้วเปิด CBT วันที่ 2 ธันวานี้!

3D Triwar เรียลสามก๊ก เกมส์สามก๊กแท้ใช้ภาพระดับ 3D ประกาศเปิดให้เกมส์เมอร์เข้าทดสอบรอบ CBT วันที่ 2 ธันวาคมนี้ทั้งระบบ i...