Infestation นับถอยหลังพร้อม CBT พรุ่งนี้ 11 ธันวา เวลาบ่าย 2!

Infestation นับถอยหลังพร้อม CBT พรุ่งนี้ 11 ธันวา เวลาบ่าย 2!

ได้เวลานับถอยหลังเตรียมตัวเข้าสู่วิกฤตไวรัสซอมบี้ไปกับ Infestation เพื่อเอาตัวรอดในช่วง CBT พรุ่งนี้ 11 ธันวา เวลา 14.00...