Twitter เผยข้อมูล โพสต์เกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Twitter เผยข้อมูล โพสต์เกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Twitter เผยข้อมูล การสนทนาเกี่ยวกับการเล่นเกมมีมากกว่า 2.4 พันล้านครั้งในปีที่ 2021 เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ...