องค์การอนามัยโลกประกาศ “โรคติดเกม” คือ 6C51

องค์การอนามัยโลกประกาศ “โรคติดเกม” คือ 6C51

WHO หรือ องค์การอนามัยโลกประกาศเริ่มใช้บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ในเวอร์ชันใหม่ I...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM