New World ให้อารมณ์คล้าย Rust กับ Conan Exiles

New World ให้อารมณ์คล้าย Rust กับ Conan Exiles

เป็นเรื่องธรรมดาของเกมใหม่ๆยังไม่ทันเปิดให้บริการก็มักจะมีการปล่อยข้อมูลออกมาเรื่อยๆ โดยเฉพาะเกมไหนที่เก็บความลับเก่งย่อ...