ใกล้ได้เล่นแล้ว Aster Tatariqus เกม SRPG เนื้อหาสุดแน่นจากผู้สร้าง The Alchemist Code เปิดลงทะเบียนวันนี้

ใกล้ได้เล่นแล้ว Aster Tatariqus เกม SRPG เนื้อหาสุดแน่นจากผู้สร้าง The Alchemist Code เปิดลงทะเบียนวันนี้

แม้ยังไม่มีกำหนดวันเปิดให้บริการที่ชัดเจน แต่คาดว่าแฟน ๆ น่าจะได้เล่น Aster Tatariqus เกม SRPG จาก Jun Imaizumi อดีตโปรด...