ส่องสาวสุดเอ็กซ์ AZERA เผยเคล็ดสร้างตัวละครสุดเมพ

ส่องสาวสุดเอ็กซ์ AZERA เผยเคล็ดสร้างตัวละครสุดเมพ

AZERA จัดคลิปเผยวิธีการสร้างตัวละครแบบเมพๆ มาให้ศึกษา เพื่อที่ว่าเหล่าสาวกจะได้นำไปใช้ปั้นเด็ก เอ๊ย ตัวละครกันได้เองตามใ...