Dark Ares กับเทคนิคสุดประหยัด Gem! ใครว่าเติมอย่างเดียวถึงเทพได้

Dark Ares กับเทคนิคสุดประหยัด Gem! ใครว่าเติมอย่างเดียวถึงเทพได้

เหล่าเกมส์เมอร์ทั้งหลายวันนี้จะขอแนะนำเทคนิคลับที่ไม่ลับสำหรับเกมส์ดังอย่าง Dark Ares ใครว่าต้องเติมถึงจะเทพได้! มาฝากกั...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM