Dauntless แนะนำชุดเกราะที่เหมาะกับอาวุธ ค้อน ในเกาะที่ 5

Dauntless แนะนำชุดเกราะที่เหมาะกับอาวุธ ค้อน ในเกาะที่ 5

Dauntless แนว co-op action RPG เกมล่ามอนสเตอร์สไตล์มอนฮัน มาต่อกันเลยดีกว่าเมื่อครั้งก่อนเราแนะนำชุดสำหรับอาวุธ ขวานไปแล...

Dauntless เจาะลึกคุณสมบัติพร้อมสกิลของอาวุธแต่ละชนิด

Dauntless เจาะลึกคุณสมบัติพร้อมสกิลของอาวุธแต่ละชนิด

หลายๆ คนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า อาวุธของเกม Dauntless แต่ละชนิดความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกจากรูปลักษณ์ที่ต่างกันแล้ว อ...