Dauntless เจาะลึกคุณสมบัติพร้อมสกิลของอาวุธแต่ละชนิด

Dauntless เจาะลึกคุณสมบัติพร้อมสกิลของอาวุธแต่ละชนิด

หลายๆ คนอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า อาวุธของเกม Dauntless แต่ละชนิดความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง นอกจากรูปลักษณ์ที่ต่างกันแล้ว อ...