Dungeon & Fighter เดินหน้าสานต่อความสำเร็จสู่เวอร์ชั่นเกมส์มือถือ

Dungeon & Fighter เดินหน้าสานต่อความสำเร็จสู่เวอร์ชั่นเกมส์มือถือ

แม้ว่าเกมส์ Dungeon Fighter จะประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ในทางกลับกันเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษภายใต้...

ฮือฮา Nexon เปิดตัว 6 เกมส์มือถือมาใหม่ ลงสโตร์เกาหลีก่อนสิ้นปีนี้

ฮือฮา Nexon เปิดตัว 6 เกมส์มือถือมาใหม่ ลงสโตร์เกาหลีก่อนสิ้นปีนี้

ค่ายยักษ์ Nexon เปิดตัวเกมส์มือมาใหม่รวดเดียว 6 โปรเจ็กต์ ในงาน Nexon Mobile Day 2016 ประกาศพร้อมปล่อยโหลดลงสโตร์เกาหลีท...

FLOATING BOTTOM