LUNA 2 สานต่อตำนานสุดแบ๊วในรูปแบบเกมมือถือเจอกันปี 2019

LUNA 2 สานต่อตำนานสุดแบ๊วในรูปแบบเกมมือถือเจอกันปี 2019

สานต่อตำนานสุดแบ๊วถ้าเราจะพูดถึงเกมออนไลน์สมัยก่อนที่มีงานภาพสไตล์การ์ตูนน่ารักและเป็นที่นิยมก็ต้องมีชื่ออย่างเกม LUNA ...