The Witcher Board Game ยอดระดมทุนทะลุ 3 ล้านดอลลาร์ใน Kickstarter

ข่าวเกมส์ The Witcher Board Game ยอดระดมทุนทะลุ 3 ล้านดอลลาร์ใน Kickstarter

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง GO ON BOARD ได้ทำการเริ่มเคมเปญในรูปแบบออนไลน์ขึ้น เพื่อทำการระดมทุนให้กับ The Witcher Boar... อ่านต่อ »

วันที่ 29 พ.ค. 64