The Liar Princess and the Bind Prince เปิดให้ลงทะเบียนในประเทศไทย

เกมส์มือถือ The Liar Princess and the Bind Prince เปิดให้ลงทะเบียนในประเทศไทย

อีกหนึ่งเกมสไตล์อินดี้ที่มีแผนจะมาเปิดให้บริการในญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ทำไมถึงสามารถเล่นทะเบียนล่วงหน้าผ่านสโตร์ประเทศไทยของเร... อ่านต่อ »

วันที่ 24 พ.ค. 63