Summoners War: Lost Centuria อัปเดตรับคริสต์มาสเพิ่ม สาวแกร่ง ‘อลิเซีย’ และกิจกรรมมากมาย

Summoners War: Lost Centuria อัปเดตรับคริสต์มาสเพิ่ม สาวแกร่ง ‘อลิเซีย’ และกิจกรรมมากมาย

Com2uS เปิดตัวมอนสเตอร์ใหม่ ‘อลิเซีย’ เข้าสู่เกม Summoners War: Lost Centuria ไปเป็นที่เรียบร้อยผ่านการอัปเดตล่าสุด สามา...

FLOATING BOTTOM