TOP
อวดเกมเพลย์แรก ArkResona เมะถูกใจติ่ง RPG แค่ไหนไปพิสูจน์

อวดเกมเพลย์แรก ArkResona เมะถูกใจติ่ง RPG แค่ไหนไปพิ...

ของแรงนะเกมนี้ ArkResona (アークレゾナ) ถูกเปิดตัวครั้งแรกพร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเมื่อเดือนเมษยนที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็ปรา...