Echoes of Pandora เริ่มต้นทำภารกิจของเหล่าสาวโมเอะได้แล้ววันนี้

Echoes of Pandora เริ่มต้นทำภารกิจของเหล่าสาวโมเอะได้แล้ววันนี้

พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ Echoes of Pandora หลังจากที่มีการประกาศว่ากำลังจะเปิดให้บริการในประเทศไต้หวั...