Skull & Bones ยืนยันยังพัฒนาต่อถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลใหม่อัปเดต

Skull & Bones ยืนยันยังพัฒนาต่อถึงแม้ว่าไม่มีข้อมูลใหม่อัปเดต

Skull & Bones เป็นชื่อเกมเคยได้ยินกันตั้งแต่สมัยงาน E3 2017 โน้นเลยซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ได้เปิดวางจำหน่ายอย่างเป็นทางกา...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM