ตะลุยอวกาศ NFT กับเกม Space SIP

ตะลุยอวกาศ NFT กับเกม Space SIP

Space Sip หรือ SIP ได้รับการเหลี่ยวมองจากผู้เล่นที่ต้องการหาเกม NFT แนวตะลุยอวกาศ Sci-Fi ที่ตัวเกมถูกสร้างขึ้นอยู่บน Bin...

FLOATING BOTTOM