Resident Evil Village ชนะรางวัล Steam Awards 2021

Resident Evil Village ชนะรางวัล Steam Awards 2021

Steam Awards เป็นรางวัลที่ถูกจัดและมอบให้กับเกมบน Steam โดยเฉพาะ ซึ่งความพิเศษของเกมนี้อยู่ที่ตัวรางวัลไม่ได้ถูกตัดสินโด...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM