Kakao Games ปั้น TERA Mobile แข่ง TERA M

Kakao Games ปั้น TERA Mobile แข่ง TERA M...

งานนี้ใครดีใครอยู่ เดี๋ยวรู้เลย ล่าสุด Kakao Games ขอท้าชน Netmarble แบบซึ่งหน้า หลังออกมาประกาศจะเข็น TERA Mobile อีกหน...