R3 ผู้นำด้านซอฟต์แวร์เครือข่ายบล็อกเชนพร้อมขยายตลาดสู่เมืองไทย

R3 2072020 3

R3 บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับธุรกิจแนวใหม่ พร้อมรุกตลาดเครือข่ายของเมืองไทยด้วย คอร์ดา เน็ตเวิร์ก (Corda Network) บล็อกเชนอีโคซิสเต็ม ซึ่งถือเป็นระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดย คอร์ดา เน็ตเวิร์ก คือแพล็ตฟอร์มบล็อกเชนแบบเปิด (Open Source) ที่ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถทำธุรกรรมได้เองโดยตรงและมีการรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างเข้มงวด ผ่านกระบวนการทางดิจิทัลแบบ Smart Contracts ซึ่งช่วยลดต้นทุนของการทำธุรกรรมและการจัดเก็บข้อมูลตลอดจนยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น

R3 2072020 2

R3 ช่วยสนับสนุนการทำงานของอีโคซิสเต็มที่กำลังเติบโตในธุรกิจมากกว่า 350 ประเภท รวมถึงผู้พัฒนาระบบอีกหลายพันรายในภาคธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งกำลังผลักดันการประสานความร่วมมือของอุตสาหกรรมหลายประเภทบนแพล็ตฟอร์มคอร์ดา ผ่านการพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า CorDapps ซึ่งการร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทำให้บริษัทได้ทำการสำรวจและนำระบบบล็อกเชนหรือเทคโนโลยีระบบบันทึกรายการธุรก รรมดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน (Distributed Ledger Technology: DLT)มาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ในโลกธุรกิจ อาทิ ปัญหาด้านต้นทุน ความเหมาะสมในการทำงาน ประสิทธิภาพและการสร้างผลกำไร โดยนับตั้งแต่เปิดตัวในปี ค.ศ. 2014 แพล็ตฟอร์มนี้ได้ถูกนำไปใช้งานโดยหลายบริษัท เช่น Intel, Marco Polo, Mastercard, Microsoft, Nasdaq และอีกหลายแห่ง

R3 2072020 1

ปัจจุบัน R3 มีส่วนร่วมในโครงการอินทนนท์ (Project Inthanon) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันทางการเงิน ชั้นนำหลายแห่ง เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) โครงการซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการดำเนินงานระยะ 3 นี้ ถือเป็นหลักชัยสำคัญในการประสานความร่วมมือของธนาคารชั้นนำทั้ง 8 แห่งในโครงการ นับว่าอาร์3 ได้พลิกโฉมวงการสินเชื่อการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย โดยธนาคารไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการสร้างแพล็ตฟอร์มเพื่อการบริหารห่วงโซ่อุปทานบนแพล็ตฟอร์มคอร์ดาของ R3 อยู่ในขณะนี้

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่