SNK งัดเอาเกมคลาสสิก Fatal Fury: First Contact เตรียม Switch

Fatal Fury First Contact Switch 12 23 20

SNK บริษัทเกมรุ่นเดอะได้มีประกาศเตรียมนำเกม Fatal Fury: First Contact ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกสำหรับ Neo Geo Pocket Color ในเดือนพฤษภาคมปี 1999 มีแผนที่จะนำมาพอร์ตลง Nintendo Switch แล้วหากใครสนใจอยากเล่นเกมที่มีกลิ่นอายของความคลาสสิกสามารถซื้อได้แล้วใน Nintendo eShop

แล้วยังมีวิดีโอที่เป็นข้อความจาก SNK Producer คุณ Yasuyuki Oda มาฝากด้วยเช่นกัน ซึ่งมีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านข่าวเกม Fatal Fury: First Contact คลิกที่นี่

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM