ใส่ใจโลก เน็ตมาร์เบิ้ลจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG เพื่อเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน

Netmarble 110122 01

บริษัทเน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและเผยแพร่เกมมือถือคุณภาพสูงชั้นนำ ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ESG ซึ่ง เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment (สิ่งแวดล้อม), Social (สังคม), และ Governance (การกำกับดูแล) ด้วยจุดมุ่งหมายที่มุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งคณะกรรมการบริหาร ESG นั้นจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนหอควบคุมในการจัดตั้งและการพิจารณาของผู้บริหาร ESG โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลคณะกรรมการชุดนี้นั้นจะประกอบไปด้วยประธานบริหารอย่างคุณ Kwon Young-sig ซึ่งเป็น  CEO ของเน็ตมาร์เบิ้ล นอกจากนี้ยังมีคุณ Do Gi-uk ซึ่งเป็น CFO ของเน็ตมาร์เบิ้ล และรองประธานอาวุโสอย่างคุณ KimSung-cheal อีกด้วย

สำนักงานของคณะกรรมการบริหาร ESG นั้น จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหาร ESGโดยเฉพาะ และทำงานใกล้ชิดกับหลายฝ่าย ซึ่งรวมไปถึงหน่วยงานภายในเน็ตมาร์เบิ้ล และคณะกรรมการที่ปรึกษาภายนอกในด้านต่างๆขององค์กร หน่วยงานวิชาการ และ NGO เป็นต้น

ซึ่งก่อนหน้านั้นทางบริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลนั้นได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ มากมายอย่างจริงใจ ตามความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้มีการก่อตั้งทีมพาราสปอร์ตสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพขึ้นมา ได้เข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ในขณะเดียวกันบริษัทเน็ตมาร์เบิ้ลก็ได้มีการวางแผนจะออก ‘รายงานเน็ตมาร์เบิ้ล ESG 2021’ ในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อแบ่งปันทิศทาง และแผน ESG โดยละเอียดของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป

อ่านข่าวเกม เกมออนไลน์ คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM