IDCC เปิดเว็บไซต์ลึกลับ!

ค่าย I Digital Connect หรือ IDCC เปิดเว็บไซต์ลึกลับขึ้น พร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า Their strength is your power

77817_00

ภายในเว็บไซต์ลึกลับที่ว่านี้ คือ http://www.idcc.co.th/newgame/landing.html เมื่อเข้าไปจะปรากฏดวงตาขนาดใหญ่ของสัตว์ หรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่ง หากสังเกตดีๆ ก็จะเห็นคล้ายๆ Trailer ฉากสั้นๆ อยู่ภายในดวงตาของสัตว์ลึกลับตัวนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสงสัยกับประโยคเด็ด Their strength is your power เข้าไปอีกด้วย

การเปิดเว็บไซต์ลึกลับที่ว่าของ IDCC ครั้งนี้จะเป็นการบอกใบ้ถึงเกมส์แนวไหนนั้น เก็บความสงสัยไว้ และคอยติดตามกันทุกจังหวะการเคลื่อนไหว!

FLOATING BOTTOM