WCG 2018 ครั้งแรกของมหกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกที่ไทย

WCG131217 1

งาน WCG (World Cyber Games) มหกรรมการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลกจะกลับมาอีกครั้งในต้นปี 2018 โดยจะมีขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 – 29 เมษายน 2018 หลังจากที่การแข่งขัน WCG ว่างเว้นไปยาวนานถึง 4 ปี จนกระทั่งถึง ปี 2017 นี้ ทาง Smilegate Holding ได้รับสิทธิในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกครั้ง โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้เตรียมงานโดยมุ่งเน้นการผสมผสานกันระหว่างเกม เทคโนโลยียุคดิจิทัลและ ดนตรีให้หล่อหลอมรวมกันอย่างลงตัวและพิเศษสุด

WCG131217 2

โดยธีมในการจัดงานคือ “Global E-Sports Festival for a Better World” ซึ่งการจัดการแข่งขัน WCG 2018 จะแสดงให้เห็นถึง “ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ของผู้เข้าแข่งขันประเภทต่างๆ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ และการแสดงดนตรีประเภท Live กระจายอยู่ในโซนงาน นอกจากนั้นแล้วการจัดการแข่งขัน WCG ที่จะถึงนี้ จะมุ่งเน้นการยกระดับการจัดงาน ให้เป็น “มหกรรมการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก” เพื่อดึงดูดกลุ่มคนทุกระดับวัย ในการแข่งขันอีสปอร์ตมากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้เกิดทัศนคติในด้านบวกในการเล่นเกม โดยการเล่นเกมที่ถูกวิธี และมีวินัยในตนเองจะทำให้ผู้เล่นมีความสุข อิ่มเอมใจ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดีแก่สังคม อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมในเรื่องน้ำใจของนักกีฬา ในการรู้แพ้รู้ชนะอีกด้วย

WCG131217 3

ไฮไลท์ของงาน WCG 2018 นั้นคือการผสมผสานระหว่างการเล่นเกมและดนตรีเข้าด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็น 4 โซน อาทิ Super Arena ซึ่งจะเป็นที่จัดการแข่งขันอีสปอร์ต, New Horizons นำเสนอการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวล้ำนำสมัย, Festival โซนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม (คอนเสิร์ต การแสดงดนตรีต่างๆ) และโซนสุดท้าย Fan Stadium ซึ่งเป็นโซนนิทรรศการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ WCG

อ่านข่าว เกมออนไลน์ คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM