MapleStory 2 โชว์ของเผยคอนเทนท์ใหม่ที่จะอัพเดทในเดือนหน้า

MapleStory 2 โชว์ของเผยคอนเทนท์ใหม่ที่จะอัพเดทในเดือนหน้า

MapleStory 2 เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเกมส์ MMORPG สายแบ๊ว ออกมาเผยคอนเทนท์ใหม่ที่จะอัพเดทในเดือน ก.ค. และ ส.ค. นี้ ให้แฟนๆ น้ำล...

FLOATING BOTTOM