อินโฟเฟด เปิดตัว eArena MQDC BOOTCAMP บูธแคมป์ครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ยกระดับระบบนิเวศวงการอีสปอร์ตไทย

อินโฟเฟด เปิดตัว eArena MQDC BOOTCAMP บูธแคมป์ครบวงจรแห่งแรกของอาเซียน ยกระดับระบบนิเวศวงการอีสปอร์ตไทย

eArena MQDC BOOTCAMP มีเป้าหมายเป็นศูนย์พัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อสร้างนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีผลง...

FLOATING BOTTOM