Alfred Hitchcock – Vertigo ออกผจญภัยไปกับเกมผจญภัยแนวเล่าเรื่องใน เตรียมจำหน่ายบนคอนโซล 27 กันยายนนี้

Alfred Hitchcock – Vertigo ออกผจญภัยไปกับเกมผจญภัยแนวเล่าเรื่องใน เตรียมจำหน่ายบนคอนโซล 27 กันยายนนี้

Microids ยินดีที่จะประกาศวันวางจำหน่ายสำหรับเวอร์ชันคอนโซลของเกมแนวผจญภัยเล่าเรื่องล่าสุดจาก Pendulo Studios กับ Alfred ...

FLOATING BOTTOM