Digimon Survive ชวนฟินกับจุดเริ่มของการผจญภัยครั้งใหม่แนวเอาตัวรอด

Digimon Survive ชวนฟินกับจุดเริ่มของการผจญภัยครั้งใหม่แนวเอาตัวรอด

Bandai Namco ยังทยอยปล่อยข้อมูลของ Digimon Survive ออกมายั่วกันต่อเนื่องเลย แล้วใครจะไปอดใจรอไหวเพราะกว่าจะมาก็ต้องรอถึง...

FLOATING BOTTOM