TESF สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดเสวานาเรื่อง Esports Good Governance ธรรมภิบาลอีสปอร์ต

TESF สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดเสวานาเรื่อง Esports Good Governance ธรรมภิบาลอีสปอร์ต

วันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมา TESF สมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเสวนาที่ กกท. ในหัวเรื่อง "Esports Good Governance ธรรม...